LBD Praha 4

Info:

Konání členská schůze znemožněno v důsledku opatření souvisejících s COVID-19.
Všem členům rozeslán vysvětlující dopis, hlasovat budeme per rollam.
Žádáme družstevníky o účast na hlasování.

Pokud se Vám na stránkách něco nelíbí nebo něco chybí napište na kancelar@lbdp4.cz,
předmět web
Pro jakékoliv podání použijte kancelar@lbdp4.cz.