PŘESNÁ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY
BEZPEČNÁ ZNALOST LEGISLATIVY A PRÁVNÍHO PROSTŘEDÍ

 Spolehlivá správa veškerých plateb

Provádíme předpis a evidenci úhrad plateb spojených s náklady na užívání bytů i nebytových prostor v domech všech typů vlastnictví (vlastníci, nájemníci, družstevníci, sdružení vlastníků, společenství vlastníků). Úhrady zajišťujeme jak přes SIPO, tak prostřednictvím bankovních příkazů nebo poštovních poukázek.

 Dokonale vedené transparentní účetních

Právním subjektům z oblasti bytového hospodářství spolehlivě vedeme částečně nebo úplně podvojné účetnictví,do jehož agendy jim umožňujeme průběžný přístup a poskytujeme jim potřebné informace a konzultace.
Dále systematicky vymáháme dlužné částky.

 Účinná kontrola všech agend

Máme přehled o aktuálních cenách proto kontrolujeme věcnou i finanční správnost dodavatelských faktur. Kontrolujeme i dodržení rovnováhy nákladů a příjmů právnických subjektů, jejich mzdové účetnictví včetně příslušných agend (přihlášení, odhlášení, odvody na zdravotní a sociální pojištění, potvrzení k daňovým přiznáním fyzických osob atd.).

 Daňová přiznání bez starostí

Postaráme se o vypracování daňového přiznání právnických i fyzických osob daňovým poradcem-specialistou i o jeho podání na finančním úřadě.

Pomoc se zajištěním financování a zpracování podkladů při zájmu o úvěr nebo podobný nástroj financování větších oprav domu.