PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI - SPRÁVNÉ KONTAKTY
PORTFOLIO OSVĚDČENÝCH PARTNERŮ - VYMÁHATELNÉ GARANCE

 Průběžná technická údržba objektů

Automaticky provádíme veškerou preventivní povinnou údržbu svěřených objektů podle platných technických a právních norem, například revize instalací plynového zařízení, elektrických rozvodů, výtahů, komínových těles, bezpečnostních a komunikačních systémů včetně zajištění revizních zpráv a příslušných certifikátů.

 Pružný servis oprav

Jsme schopni rychle a operativně zajistit veškeré opravy domovního zařízení ve společných prostorách i v bytech, protože dlouhodobě spolupracujeme s prověřenými a důvěryhodnými firmami. Zároveň neustále porovnáváme jejich nabídku s nabídkami firem nových, zejména jejich optimální poměr kvality a ceny ve prospěch našich klientů.

 Zvláštní technické služby

Dokážeme navázat rychle kontakt s nejrůznějšími referenčními firmami a sjednat za výhodných podmínek jakékoliv další služby technického charakteru včetně úplných rekonstrukcí podle představ klienta. Můžeme se podílet na přípravě jeho vlastního projektu nebo realizovat jeho části.

 Provoz a úklid

Soustavně dohlížíme na provozní funkčnost zařízení a vybavení budov, na pořádek a stav odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům. Zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor i přilehlých chodníků a parkovišť smluvními firmami.